Intuitívny balíček

Podporný balíček reflexnej analýzy

 

Základom reflexného prístupu je reflexná komunuikácia. Tú zvládne len osoba schopná viesť takúto komunikáciu sama so sebou. Ktorá dokáže kriticky hodnotiť svoje prejavy, správanie a rozhodovanie. U takejto osoby je prirodzeným prejavom pôsobiť na princípoch reflexie i vo svojom okolí. Na podporu reflexnej komunikácie a reflexnej analýzy sme pre záujemcov pripravili balíček jednoduchých intuitívnych pomôcok využívajúcich ReMe:


►   tabuľku reflexného hodnotenia osobných prejavov

►   tabuľku reflexného hodnotenia v/v procesov

►   analyzátor sledovania správania zvolenej komunikačnej aktivity


K použitiu pomôcok postačuje základná znalosť práce s bežne dostupnými IT a podporným vybavením (PC, Outlook, Office, Explorer). Kritické myslenie pri hodnotení pomocou tabuľky je možné zúžiť na zodpovedanie otázky: „Prečo som zvolil práve túto hladinu a nie inú?“.

 

V prípade potreby pomôcť alebo poradiť neváhajte použiť niektorý  
z tu uvedených kontaktov:

E-mail: mba-strategy@mba-strategy.sk

Telefón: 0905 425 821

 

O publikácii


Komunikácia