Vánok tvojej duši

Milý priateľ, vážený čitateľ,

dovoľujeme si Ťa  upozorniť, že vydanie elektronickej zbierky „Vánok tvojej duši“ je nepredajná publikácia, ktorú bez súhlasu autorov, alebo vydavateľstva, nie je možné šíriť, publikovať alebo využívať jej časti v akejkoľvek forme pre iný účel než je zoznámenie sa s jej obsahom. Nerešpektovanie tejto skutočnosti je považované za nedovolený zásah do autorských práv vlastníkov diela, ktoré sú upravené zákonom č.185/2015 Z. z.

     Pre takúto formu prezentácie sme sa rozhodlii preto, že na vydanie tlačenej verzie diela v želanom prevedení, forme a kvalite nemáme dostatok finančných prostriedkov. Ale nechceme, aby dielo zostalo nepoznané, v šuplíku. Bolo by to na škodu mnohých, ktorí oň majú záujem. Pre tých, ktorí sú ochotní vydanie diela podporiť, a majú záujem o vlastnenie jeho hmotnej kópie, stačí zaslať na našu e-adresu nezáväznú objednávku. Ak patríte medzi takýchto záujemcov ďakujeme vám. Tiež budeme radi, ak nám pošlete svoje pripomienky a názory týkajúcej sa našej tvorby a formy komunikácie s vami. Ďakujeme vám za pochopenie, vašu podporu a snahu pomôcť šíriť naše myšlienky. 

Danka&Peter

 

Tu si dielo môžete stiahnuť pre  pre vašu potrebu: 

"VÁNOK TVOJEJ DUŠI"

 

 

Viac informácii


Objednávka


O diele