Komunikácia

 

  Reflexná,

   Kritická,

Korektná a

Transparentná  

 

Takúto formu komunikácie dosiahneme ak jej účastníci:

  

poznajú predmet komunikácie a okolie, ktorého sa predmet komunikácie týka (majú znalosti, vedomosti, skúsenosti a vo vzťahu ku komunikácii neustále svoje poznanie rozširujú);


poznajú ciele, požiadavky, očakávania a súvislosti týkajúce sa predmetu komunikácie (sú o tom informovaní transparentne, v dostatočnom objeme a časovom predstihu,. Sú im jasné v/v väzby komunikácie, ako systému, s jeho blízkym okolím);


poznajú kvalitatívnu hodnotu cieľov, požiadaviek a očakávaní (k hodnotám množiny v/v parametrov pristupujú na základe kritické myslenie a overenej argumentácii); 

 

poznajú a stotožňujú sa s formami hodnotenia predmetu komunikácie (použité aplikačné nástroje rešpektujú fenomény ReMe a princípy reflexného hodnotenia);


poznajú a rešpektujú všeobecne platnú etiketu (majú jednotnú komunikačnú politiku).

 

 

V prípade potreby poradiť využite niektorý  z  uvedených kontaktov:

E-mail: mba-strategy@mba-strategy.sk

Telefón: 0905 425 821
 

 

Cheap uggs Rolex replica Replica watches Replica watches Mulberry outlet Replica handbags Rolex replica Replica handbags Christian louboutin outlet Rolex replica Replica watches Louis vuitton outlet Mulberry outlet Replica watches Louis vuitton outlet Christian louboutin outlet