Prvá-vstupná konzultácia

 Nastavenie systému
vzájomnej komunikácie

Úvod

Váš záujem o korešpondenčný kurz Metódu REME a kritické myslenie ma teší. Je to pre mňa výzva. Jej cieľom je čo najlepšie využiť čas na našej spoločnej ceste k poznaniu nepoznaného. Výstupom, spätnou väzbou v každom okamžiku, je Vaša spokojnosť. Tiež chuť a ochota pokračovať.
Základom týchto procesov bude e-komunikácia. Aj moje úvodné predstavenie začne touto formou. Prostredníctvom mojej stránky: http://peter.jahn.szm.com. Ak v nej uvedené informácie sú nedostatočné, opýtajte sa na nezodpovedané. To platí aj o všetkom ostatnom, čo je predmetom poznávania REME. Čo sa bude týkať procesov vo Vami navrhnutom systému, ktorého správanie budete počas kurzu analyzovať a modelovať. Je dôležité mať neustále na pamäti: Veľa sa pýtajte a neponáhľajte sa!
Pre ľudí je typické brániť sa aktivite, ktorá je vnímaná ako nepotrebná, zbytočná. Snahou je čo najskôr preniknúť k podstate veci. Preto sa mnohí snažíme na základe nadobudnutých skúseností a poznania aktivovať i také procesy, o ktorých máme nedostatočné znalosti Ak sme neúspešní, aktivity sa vzdáme. Alebo hľadáme doplňujúce informácie z rôznych, aj nevhodných zdrojov. Alebo systematicky začneme študovať nám neznáme. Metóda REME a jej nástroje také sú. Ale zmysluplné a efektívne naplnenie očakávaní možno dosiahnuť len ak záujemca:
• má poznatky, ktoré zodpovedajú minimálne úrovni učiva odborných predmetov stredných odborných škôl, gymnázií alebo učebných odborov s maturitou;
• má znalosti práce s informačnými technológiami (IT), výpočtovou technikou (PC), hardvérovým a softvérovým vybavením (HW a SW) a prístupom na www;
• má skúsenosti s využívaním operačného systému MS Windows a balíka MS Office na úrovni „stredne pokročilý“;
• vie pracovať s textovými a tabuľkovými súbormi a prezentáciami typu PowerPoint a HTML,
Vie si nastaviť kritickú spätnú väzbu a svoj cieľ!

 

Cieľ korešpondenčného kurzu a prvej konzultácie

Hlavný cieľ je spracovať, Vami navrhnutú problémovú situáciu, do prípadovej štúdie, ktorá umožní problémovú situáciu systémovo riešiť. Tento cieľ je rozčlenený (diverzifikovaný) na 14 čiastkových cieľov:
- prvé štyri z nich sú úvodné, zoznamovacie. Ich nositeľom sú zoznamovacie konzultácie;
- desať nasledujúcich obsahujú poznávacie lekcie. Oni tvoria systém poznávania REME a realizácie Vašej prípadovej štúdie.
Cieľom dnešnej, prvej konzultácie, je zoznámiť Vás so systémom REME. Rozsahom jej ponuky a možnosťami, ktoré môžete prostredníctvom tejto metódy využiť vo svojej praxi. Nepriamo, na základe vzájomne vytvorenej spätnej väzby, nastavíme systém vzájomnej komunikácie a štruktúry pre druhú zoznamovaciu konzultáciu.

 

Zoznámenie sa s ReMe, základnými pojmami a jej nástrojmi

Pomocníkom v našej spoločnej práci bude portál: http://www.mba-strategy.sk. Na jeho stránkach nájdete potrebné dokumenty a odkazy. Pre ďalšie pokračovanie je potrebné uskutočniť návštevu tohto portálu. Získate tak dostatok podkladov pre prípravu na druhú konzultáciu. Na adrese: http://www.mba-strategy.sk sa nachádza prezentácia IKK-Úvod. Obsahuje stručný prehľad o obsahu a priebehu individuálneho korešpondenčného kurzu. Prezrite si ju.

 

Vaše úlohy pre druhú konzultáciu

1. Založte si pracovný zošit (papierový/elektronický), do ktorého budete chronologicky zaznamenávať všetko čo Vás zaujalo. Čo ste si naštudovali, čo vám je nejasné, k čomu potrebujete vysvetlenie. Zošit bude neoddeliteľnou súčasťou Vášho poznávania a komunikácie s lektorom. Systému zaznamenávania poznatkov, otázok a odpovedí venujte dostatok času. Na ňom bude závisieť Vaša efektivita a úspech v kurze.
2. Vo svojej reakcii na dnešnú konzultáciu uveďte Váš prvý dojem z návštevy portálu: http://www.mba-strategy.sk.
3. Vypracujte si svoje otázky týkajúce sa rozšírenia informácií obsiahnutých v prezentácii IKK-Úvod.
4. Rovnako uveďte svoje otázky týkajúce sa Univerzálneho analyzátora UAreme, ktorý je dostupný na adrese: https://www.youtube.com/watch?v=4WIORPNmgZI.

5. Naša spoločná komunikácia v nasledujúcom období bude realizovaná prostredníctvom e-adresy: peter.jahn@mba-strategy.sk. Na tejto adrese očakávam Vaše odpovede k úvodnej konzultácii a súčasne otázky pre pokračovanie v dnes začatej spoločnej komunikácii.

 6. Aby sme mohli spoločne otvorene a korektne komunikovať, uveďte prosím  Vaše úvodné predstavenie sa.

 

Váš konzultant:

Peter Jahn

Kostolná 158/31

976 34  Králiky

Tel: 0905/42 58 21