Reflexná Metóda

ReMe – Reflexná Metóda 

vznikla ako prostriedok pre hodnotenie kvality programov MBA. Prax ukázala, že pomôcku je možné využívať ako diagnostický nástroj kvality sociálnej komunikácie. To znamená všade tam, kde finálne rozhodnutie je podmienené človekom alebo skupinou ľudí. Táto metóda vnáša do riadenia sociálnych procesov prvky otvoreného, korektného a transpatrentného prístupu. V rozhodovaní je potlačený vplyv cielenej manipulácie. V komunikácii dominuje kritické myslenie, jednoznačnosť použitých zdrojových údajov a vecná argumentácia.  

 

Základ metódy tvoria štyri fenomény:

►  globálne informačné prostredie

►  osobná reflexia

►  reflexné učenie

►  kritické poznávanie.

  

Informácie:

Viac o Reflexnej metóde nájde záujemca v publikácii "Reflexná Metóda a manuál reflexnej analýzy SWOT". Pre praktické využitie metódy v rôznych oblastiach spoločenskej praxe pripravili jej autori, pre individuálnych záujemcov, korešpondenčný kurz "Kritické myslenie, Reflerxná metóda a ich praktické využitie".

 

Kontakty:

e-mail: mba-strategy@mba-strategy.sk
telefón: 0905 425 821
 

 

Individuálny kurz


O publikácii


Komunikácia