Objednávka

Základné informácie pre objednávateľa:

Cena diela
Cena jedného výtlačku (tvrdá väzba v zamate, zlaté rohy, všitá záložka, plne farebná tlač) je 20,- € / výtlačok. Objednať je možné ľubovoľný počet výtlačkov.

 

Flexibilná strana a jej zaplnenie

Pri objednaní viac ako 20 ks výtlačkov je nožné si dohodnúť využitie flexibilných stránok v diele (str. 24-25; str. 32-33; str. 62-63). Využitie je možné k prezentácii vlastnej tvorby, osoby, spoločnosti alebo inej aktivity, ktorej výstupom je text, grafika alebo ich kombinácia. Cena za naplnenie jednej strany  požadovaným obsahom  v dohodnutom vydaní darčekovej dotlače je 100,- €.

 

Termín dodania
Objednávky v počte menej ako 5 ks majú termín dodania do 10 dní od prijatia úhrady na bankový účet vydavateľa. V ostatných prípadoch je termín dodania určený vzájomnou dohodou.

 

Povinné údaje objednávky:

  • Počet požadovaných výtlačkov
  • Výška príspevku na darčekovú dotlač pripravovaného vydania/nákladu
  • Požiadavka na obsadenie flexibilných strán diela (čísla strán)
  • Kontaktné údaje na objednávateľa (e-mail, telefón, korešpondenčná adresa)

 

Upozornenie:

Objednávateľ, ktorého príspevok na dotlač je nižšší ako 20,-€ / ks, bude uspokojený len v prípade, ak objednávky od iných čitateľov prekročia násobok 20,- € krát požadovaný počet kusov darčekovej dotlače.

 

Kontakty:

telefón: 0905-42-58-21

e-mail: mba-strategy@mba-strategy.sk

 

Viac informácii


Objednávka


O diele