UBUNTU

 

UBUNTU je filozofia.

Touto filozofiou sa riadi činnosť tohto portálu.

 

V duchu tejto filozofie sú realizované všetky aktivity spojené s menom Peter JAHN. Pridajte sa k nám! 

 

Iba my ľudia,

nie ako jednotlivci, ale ako celok, máme, keď sa spojíme, neuveriteľnú moc.

"Jak je možné, že je na světě stále tolik bídy a utrpení? Vždyť řešení všech problémů existují? Víme, že ze strany řídících pseudoelit je vedena skrytá, ale stále očividnější válka proti lidstvu. A tak jen celé lidstvo nad nimi může zvítězit."

Tento výrok bol veľakrát dokázaný. Bohužiaľ zatiaľ iba deštruktívnym spôsobom. Ako príklad máme Francúzsku revolúciu. Rok 1917 - VOSR. Druhú svetovú vojnu. Hitler systematickou propagandou zmanipuloval dav. Potom ho použil k rozpútaniu vojny, ktorá stála milióny dolárov i ľudských životov. I tu vidíme, že dav je schopný zmeniť dejiny podľa toho, kto ho vedie. Smutné je, že duch drancovania a vraždenia stále prevláda. Ale aj to, že je to v duchu toho, čo nám je od detstva vtĺkané do našich hláv rodinou, ovplyvnenou neomylným vodcom, jeho výchovou. Vodcom, ktorý dokáže využiť a zneužiť dlho potlačovaný hnev, krivdu, svoje nenaplnené túžby tak, aby v konečnom dôsledku získal upevnenie svojej moci. Aby využil potenciál ukrytý v pote, mozoľoch a myslení tých, ktorým vládne. Ktorí sa dajú manipulovať!

 http://czechfreepress.cz/vlastimil-suchy/ja-jsem-ubuntu.html 

 

UBUNTU je nástroj,

ktorý potláča závislosť, neschopnosť, šírenie nepravdy, hlúpu zábavu, nezmyselné filmy či vyzdvihovanie osobností, u ktorých je plytvanie, nerešpektovanie zvyklostí a prijatej etikety typickým prejavom. UBUNTU vyzdvihuje ľudskosť, humánnosť. Podporuje rozvoj svojho ja a hľadanie toho, kto sme a kým sme. Vytvára priestor pre rozvoj mentálnych schopností a myslenia. UBUNTU odhalí poznanie toho, čo sa v nás skrýva, čo dokážeme využiť v prospech náš, v prospech národov. V prospech rozvoja prospešného pre nás všetkých bez potreby reklamy, médií, nepotrebných farmaceutík a jalových služieb.

Filozofia UBUNTU v Afrike

je ľuďom blízka. Vedia, že sú jeden na druhého odkázaní. Ľudia tu žijú v komunite. Každý pre ňu tiež pracuje najlepšie ako vie. A komunita mu to rovnako vracia. Nie pod rúškom nenásytnosti, chamtivosti, neprijateľného a zvrhlého svetonázoru. Vracia mu to v rámci reálnej situácie a možností, ktoré sú pre všetkých rovnaké. Nie je to ľahké a bezstarostné. Je to konanie pod neustálym tlakom, ktorého výsledkom je svetonázor, ktorý to príjemné i nepríjemné prenáša na všetkých členov komunity rovnako. Tak ako i zodpovednosť člena za komunitu, seba samého, i všetko to čo so životom a bytím súvisí. UBUNTU tak jednotlivcovi dáva možnosť bez obáv a pochybností konať dobro v prospech komunity, ktorá mu dobro vracia. Rovnaké prejavy a rešpekt má komunita i k prírode. A potom i príroda rešpektuje prítomnosť komunity v nej!

 UBUNTU je slovo zo Zulštiny.

Prekladá sa ako ľudskosť. Význam treba vnímať širšie. "Som tým čím som vďaka ľuďom, ktorí sú vôkol mňa." I tento význam má dva pohľady. Kladný a záporný. V tom zápornom dnes žijeme. Ľudia vôkol stratili záujem o seba samých a tím aj o svoju budúcnosť. Systém nás zmenil. Vedie nás tam, kam je jednoznačne nasmerovaný. To UBUNTU nie je!

Uvedomujeme si to?
Hnacou silou súčasného bytia sú peniaze. Dominuje neustály rast spotreby, maximalizácia zisku, ignorovanie životného prostredia. Neprimerané ohodnotenie tých čo rozvíjajú poznanie, vedecký pokrok, dbajú o morálku, poskytujú pomoc. To všetko je v kontraste s odmenou neproduktívnych manažérov zábavy, bankárov, právnikov, politikov. Oni parazitujú na plodoch práce tých, čo svoje poznanie odovzdali ľudstvu s dobrým úmyslom. Je možné na tom niečo zmeniť?
„Určite áno. Je!“. Spoločným úsilím dokážeme urobiť zmeny, ktoré môžu viesť k záchrane tejto planéty a civilizácie vôbec. Je zrejmé, že ak budeme sedieť pred televíziou a komentovať nezmyselné predstieranie zaručenej pravdy, nezaujímať sa o rozširovanie svojho poznania a prenechávať zodpovednosť za to, čo sa vôkol mňa deje iným, zvädneme ako kvet bez vody, hoci je vo váze z kryštálu či zlata.

A preto my tu, na tejto stránke, i ja, sme UBUNTU.
 

*

 

PRIDAJ SA!