Projekt KONNI

 Vianočné želanie - túžba

CIEĽ: Dať šancu vyrásť lipe, ktorá do sŕdc pasažierov ZEME zaseje priateľstvo, lásku a mier.

 

 

 Zadávateľ: Peter Jahn, Kostolná 158/31, 976 34 Králiky, Slovakia 

 

Žiadosť o vianočný darček (23.12.2021)

Prosím vás o vianočný darček! Dajte prosím niekoľko semien z lipy na Králikoch do kvetináča. Vo svojom závete ustanovím, že na mojom hrobe bude vysadený jeden, alebo dva stromy vašej lipy. Ak vyrastú, každý v Kaiserslauterne bude vedieť, že toto je strom priateľstva a „strom pokoja“ Petra a Konniho. Bude to trvalá turistická atrakcia. Iste, neuvidím to, ale pre mňa je to teraz to najpodstatnejšie. Na Banskú Bystricu a Králiky, a na všetko tam prežité, mám za tie roky krásne spomienky.

Ďakujem, a prajem všetko dobré, Konni.

 
Konrád Schmidt (Konni),

je mierový aktivista, filantrop. Osobným príkladom konal a koná tak, aby sme si vážili život, planétu Zem, spolunažívanie v duchu UBUNTU. Ale hlavne, nepodporovali vojny a zbrojenie. Prezentoval to organizovaním podujatí "Bike for prace" Paríž - Moskva, Washington – Banská Bystrica, Belehrad – Viedeň, a i. V roku 2020 získal v Nemecku cenu mieru. Od jeho prvej návštevy Banskej Bystrice sa stal obdivovateľom mesta, jeho ľudí a okolia. Nádorové ochorenie mu už tretí rok nedovolí tráviť Vianoce, ani iné záujmové aktivity, na Králikoch a v okolí Banskej Bystrice. Nepodarí sa mu naplniť jeho veľký sen. Zastaviť zbrojenie! Ale nevzdáva sa. Tak ako sa nevzdáva chorobe, proti ktorej momentálne bojuje v nemocnici.


Rozhodnutie.

Ak sa nás nájde 1000, ktorí podporíme tento projekt, potom Konniho túžbu splníme nie len navonok, ale doplna naplníme i to, čo je skryté v hĺbke jeho duše. Kým ešte môže, prepravíme ho z Kaiserlauternu na Králiky. Tu mu odovzdáme stromčeky, o ktoré sa bude doma starať, pokiaľ bude môcť. To ostatné ukáže čas. Sadeničky, i semená, sú už zasadené. Staráme sa o ne.

P. Jahn, 11.1.2022, e-mail: peter.jahn@mba-strategy.sk, +421 905 425 821

 

Z prostriedkov fondu bude zabezpečené a hradené:

a) Úhrada cestovných náhrad a nákladov spojených s prepravou Konráda Schmidta karavanom z Kaiserslauternu na Králiky a späť.
b) Úhrada cestovných náhrad a nákladov pre sprevádzajúce osoby (dvaja vodiči a osoba zabezpečujúca nutnú zdravotnú starostlivosť počas prevozu).
c)  Úhrada nákladov spojených s pobytom a verejnými vystúpeniami Konráda Schmidta na Králikoch, v Banskej Bystrici a jej blízkom okolí
d) Finančný dar, pre Konráda Schmidta, ako prejav pomoci a priateľstva občanov Banskej Bystrice, Slovenska i Európskej únie Konnimu za jeho celoživotné aktivity v prospech mieru, života a Zeme.

  

PRIDAJ SA