Projekt PETER

"Kritické myslenie, osobný rozvoj

a reflexné poznávanie"  

 

CIEĽ: Ponúknuť pasažierom ZEME cestu k tomu, ako sa rozhodovať správne

Zadávateľ: Peter Jahn, Kostolná 158/31, 976 34 Králiky, Slovakia 

 

 

Realita

       Planetu ZEM môžeme porovnať s kozmickou loďou, ktorá putuje vesmírom. „Ako každá kozmická loď, tak aj naša ZEM, má obmedzené množstvo potravín, zásob, pohonných hmôt, pitnej vody a priestoru, v ktorom sa jej pasažieri môžu pohybovať. Každodenné stretávanie sa s tými istými ľuďmi, rešpektovanie presných pravidiel vzájomného spolužitia a nastavený  rytmus života, vyvolávajú depresie, ktoré nedokáže zvládať čím ďalej, tým viac pasažierov. Títo začínajú byť voči sebe zlí a agresívni. Z lodi, ktorá sa javila ako najlepšie, najkrajšie a najbezpečnejšie miesto, sa odrazu stáva ruina putujúca bezcieľne priestorom.“
       Počet obyvateľov Zeme sa približuje číslu 10 miliárd. Z nich iba 100 ľudí vlastní viac ako 50 % bohatstva celého sveta. Nebolo by na tom nič zlé, pokiaľ táto nadhodnota by bola použitá v prospech pokoja a harmonickej existencie bytia v priestoroch ZEME. Ale tomu tak nie je. V systéme ZEME nastala chyba.

 

Systém a systémový prístup

       Každá aktivita, aj vďaka Tebe, sa bude vyvíjať smerom, ktorý svojím rozhodnutím ovplyvníš. Tvoje áno, alebo nie, rozhoduje o tom, či systém bude fungovať správne, alebo nie. V tomto okamžiku sa rozhoduješ či chceš, aby pasažieri ZEME konali správne. Neuvedomuješ si to, ale mal by si vedieť si sám sebe odpovedať, či si sa v tomto okamžiku rozhodol správne.

       Ak v čítaní pokračuješ znamená to, že áno. Chceš sa dozvedieť viac o tom, či fond LIPY, a tento projek, môžu priniesť pre ZEM niečo užitočné. Či vylepšia fungovanie systému, o ktorom si presvedčený, že funguje správne. Možno nie. Ale vieš si odpovedať prečo? Alebo akú istotu máš, že je tomu tak? Máš k tomu dostatočné dôvody?

       To sú otázky, ktoré ľudí rozdeľujú. Tento projekt ponúka jednu z množstva ciest, ako názory pasažierov ZEME spojiť. Je len na Tebe, či sa rozhodneš pridať k nám a šíriť s nami informácie o užitočnosti našej aktivity pre ZEM, alebo či nám ponúkneš niečo lepšie.

 

Peter Jahn a jeho rozhodnutie

       Som filantrop, mierový aktivista, priaznivec UBUNTU. ZEM je prietorom kde sa cítim dobre. Túžba po poznaní a filozofia UBUNTU ma doviedla k napísani diela Reflexná metóda a manuál reflexnej analýzy SWOT. Metóda dáva možnosť každému vyhodnotiť si svoj vlastný pocit užitočnosti v prospech celku. V prospech systému, ktorého je súčasťou. Nemusím konať správne. Nemusím mať vždy pravdu. Ale ak ma chce niekto presvedčiť o lepšom riešení, musí mi poskytnúť o ňom merateľný údaj. Hodnotu. Vierohodnú informáciu, ktorá jednoznačne odpovie na otázku, čo je lepšie a užitočnejšie pre ZEM v jeho návrhu, v jeho pocite?

Som sám, alebo je nás viac s takýmto prístupom?

      Je nás aspoň 2 000 v EU? Ak áno, potom má zmysel tento projekt realizovať a rozvíjať ho. Má zmysel učiť pasažierov ZEME hľadať také cesty, ktoré ľudí spájajú a prostredie ZEME ochraňujú. Rozhodneš sa aj Ty stať takýmto človekom?                                                                           

P. Jahn, 7.2.2022, e-mail: peter.jahn@mba-strategy.sk, +421 905 425 821

 

 Z prostriedkov fondu bude zabezpečené a hradené:

a)

Odkúpenie dostupných výtlačkov publikácie: Reflexná Metóda a manuál reflexnej analýzy SWOT, od jednotlivcov a organizácií, za vzájomne dohodnutú cenu. Cieľom je zabezpečiť dostatok kvalitného študijného materiál pre občanov, ktorí požiadajú správnu radu fondu LIPY o účasť na školení spojenom s tréningom.

 

b)

Dotovanie školení „Využitie reflexného analyzátora UAreme v praxi“ spojených s tréningom. Školenia budú zabezpečované, do zániku fondu, lektorským tímom vedeným Petrom Jahnom, autorom ReMe. Lektori sa vzdávajú honoráru za túto činnosť, ak občan poskytol finančný dar v prospech fondu, alebo prostredníctvom vkladu 5,- € vyjadril podporu projektom fondu LIPY, n.f.

 

c)

Z prostriedkov fondu budú hradené nutné náklady na dopravu, stravu, ubytovanie a študijný materiál vrátane publikácie. Prednosť na zaškolení majú zamestnanci školstva, miestnej samosprávy a študenti vysokých škôl.

 

d) 

Náklady na distribúciu výtlačkov publikácie ReMe pre občanov, ktorí podporia aktivity LIPY, n.f. finančným darom vo výške 50,- € a vyššej, a požiadajú správnu radu fondu o zaslanie publikáciu formou dobierky na nimi uvedenú adresu.

 

e)

Preplatenie nákladov lektora za individuálne zaškolenie občana, ktorý požaduje inštruktáž o využití reflexného analyzátora UAreme v ním určenom mieste. Občan musí byť darcom fondu.
     

 PRIDAJ SA


z-library z-lib project