Projekt Mladí

 

*

 

Aby myšlienka aj ZEM žili

 

CIEĽ: Rozosievať duchovný odkaz Konniho a Petra po svete

 

 Zadávateľ: Peter Jahn, Adrian Kuna, Kostolná 158/31, 976 34 Králiky, Slovakia 

 

Budúcnosť

Fond Lipy, n.f., zanikne 30.11.2022. Túžbu Konniho, vloženú do semiačok lipy, reprezentujú hodnoty vyjadrené obsahom slov: láska, priateľstvo mier. Priatelia svoje posolstvo, na základe Konniho výzvy, doplnili o kritické myslenie, osobný rozvoj a filozofiu UBUNTU. Tento mix dal základ vzniku fonfu LIPY, n.f. Jeho zakladatelia si dali ešte jeden cieľ.  Zmobilizovať do zániku fondu aspoň 8 000 občanov Európy. Veria, že medzi nimi bude dostatok mladžch podporovateľov, ktorí ich myšlienky dokážu rozosiať do celého sveta. Tento projekt  je výzvou pre všetkých vás,ktorý sa k tomuto projektu prospečného pre ZEM chcete prihlásiť. Len ak nás bude dostatok, bude mať toto všetko zmysel.

 

Rozhodnutie.

Ak sa nás nájde 4 000, ktorí podporíme tento projekt, bude to postačujúci zákla pre mlaých pokračovateľov rozhodnutých zachovať duchovný odkaz Petra a Konniho. Ktorí sú presvedčení o tom, že Zem potrebuje ľudí, ktorí sú vzdelaní, ktorí vedia rozumne využívať vzácnosti zeme, ktorí si uvedomujú synergiu hmotného a duchovného, a dopadov nerovnováhy vyvolanej elitami a vodcami, ktorí nerešpektujú princípz spolunažívania v kozmickej lodi ZEM.

Peter Jahn, Adrian Kuna, 21.2.2022, e-mail: peter.jahn@mba-strategy.sk, +421 905 425 821

  

Z prostriedkov fondu bude zabezpečené a hradené:

a)

Náklady na tlač a distribúciu propagačných materiálov týkajúcich sa projektu „MLADÍ“.

 

b)

Náklady na zriadenie neziskovej právnickej osoby, ktorá vo svojom štatúte sa zaviaže pokračovať v duchovnom odkaze fondu LIPY, n.f.

 

c)  Náklady na prevod zostatku finančnej hotovosti, a zabezpečenia tejto hotovosti, pre plnenie dohodnutého účelu týmto projektom.
   

 PRIDAJ SA!