KRÍZA

KRITICKÝ STAV

To, čo sa vôkol nás odohráva je kríza morálky. Je to zlyhanie ľudského myslenia. Dôsledok filozofie mocných, ktorí chcú odo mňa počuť len áno, ale voči môjmu NIE sú hluchí, slepí a nemí. Sú voči nemu arogantní. Všetci máme podiel viny na tomto stave. Veď budúcnosť moju, Tvoju, našich detí, a tých čo ešte len po nás prídu, sme pripravili, a stále pripravujeme, MY. Keď stojíte tvárou zoči-voči smrti spoznáte hodnotu času i toho, čo ste mali urobiť a neurobili. Nečakajte na smrť. Už dnes urobte niečo pre to, aby život na ZEMI žil a poďakoval sa nám.
Koni to chce zvečniť zasadením Lipy. Ja odovzdaním jeho želania vám ostatným. My všetci to dokážemeť tým, že stromčekom, čo klíčia, dáme možnosť vyrásť, aby pripomínali  každému aké dôležité je žiť život v prospech ZEME, na prospech budúcnosti. Nie v prospech seba a prítomného okamžiku!
KONNI a PETER je projekt, ktorý dal život LIPE. Aj Tvoja kvapka môže dať život myšlienke tohto projektu. Môže, ak budeš chcieť. Ak nebudeš čakať na okamžik, kedy sa postavíš zoči-voči svojej smrti.

 

PRIDAJ SA!