O KLUBE

STE NA KOMUNIKAČNEJ STRÁNKE

neformálneho klubu MBA-STRATEGY.

 Cieľom tejto stránky je združiť občanov, ktorí majú záujem kriticky a tvorivo prispieť k vytvoreniu ETIKETY ZEME. K vytvoreniu súboru základných princípov a vzorov správania sa občanov SVETA tak, aby ich prístup k BYTIU a EXISTENCII rešpektoval princíp, podľa ktorého: 

 

 „Zem je len kozmickým telesom v priestore, loďou, ktorá má obmedzené množstvo potravín, pohonných hmôt, vody, vzduchu a priestoru, na ktoré majú rovnaké právo všetci jej živí pasažieri“!!

 

Budeme radi, ak aj vy sa pridáte k nám. Ak vyjadríte svoj postoj k tu prezentovaným skutočnostiam. Ak svojimi skúsenosťami, poznaním a tvorivou činnosťouv prispejete k vytvoreniu harmonie existencie a bytia na Zemi. Obsah tu zverejnených príspevkov je závislý na aktivite osôb, ktoré rešpektujú princípy korektného, transparentného, reflexného a kritického prístupu. Ich prítomnosť je odrazom nezištnosti, dobrovoľnosti a prejavu Ubuntu. Príspevky sú zverejňované na základe žiadosti autora, ktorý v plnej miere zodpovedá za ich obsah a dopady z neho plynúce. 

Peter Jahn,
administrátor stránky 

Kontakty:

telefón: 0905-42-58-21

e-mail: mba-strategy@mba-strategy.sk

 

Aktuálna ponuka/príspevky:

 UAreme (vstupné nastavenie voľby), voľne širiteľná aplikácia

 Zdvorilosť a etiketa. Voľne šíriteľná elektronická publikácia 

 ITB reme (podporný balíček pre samoštúdium RAswot)
 UBUNTU