O publikácii

 Reflexná Metóda

a manuál reflexnej analýzy SWOT

 

 Dokumenty na stiahnutie vo formáte PDF:

1. Ponuka prezentácie

2. Výber z úvodu do štúdie S2

3. Informacie o publikácii

4. Doplnenie ponuky

 

 

Publikácia vznikla s cieľom umožniť čo najširšej verejnosti využívať Reflexnú Metódu (ReMe) a jej PC aplikácie v každodennom živote. Preto je prvá časť publikácie venovaná praktickému odskúšaniu si jednoduchých aplikácií pomoci HTML prezentácie.

 

 

Prvá časť publikácie  - metodická príručkou,  obsahuje návod: „Ako systematicky pristupovať k prijatiu ponúkanej výzvy“. V tomto prípade je to možnosť prakticky si odskúšať aplikáciu RA-SWOT a RA-REME na svojom osobnom procese poznávania neznámeho formou samoštúdia. Je to jedna z možných ciest, ktorá vedie k otvorenej, transparentnej, korektnej a kritickej komunikácii. Metóda ReMe v tomto procese predstavuje navigátor, ktorý dáva jeho používateľovi informácie o tom, aký vzdialený je jeho cieľ a či zvolená cesta k nemu má správny smer.

 

Nové vydanie publikácie

 • Autori: Peter Jahn, Pavol Šimkovič, Radomír Brtáň, Lenka Theodoulides.
 • Vydavateľ: Wolters Kluwer, Bratislava
 • Tlač:  2016 (náklad 400 ks)
 • Väzba: mäkká
 • ISBN: 978-80-8168-470-8
 • Cena: cca 10,- €
 •  Publikácia je modifikáciou vysokoškolskej učebnice autorov: Lenka Theodoulides, Peter Jahn: Reflexná metóda ako nástroj učenia sa v organizáciách; Bratislava 5/2013, Iura Edition spol s r.o., ISBN: 978-80-8078-581-9.

   

   Obsah publikácie

 • Metodická príručka
 • ReMe a teoretické minimum
 • Prípadové štúdie z praxe
 •  

  Charakteristika diela

 • 186 strán
 • 24 obrázkov
 • 30 tabuliek
 • 9 grafov
 • 6 príloh
 •  

  Podporné aktivity vydania a šírenia diela:

 • Uzatvorenie zmluvy o reklame a propagácii s vydavateľom (možnosť využiť k propagácii organizácie a jej produktov);.
 • Záväzné objednanie zmluvne dohodnutého počtu výtlačkov;
 • Poskytnutie finančného daru na dotlač resp. na odkupenie nepredaného nákladu diela;
 • Objednanie školenia a tréningu lektorov pre tvorbu a využitie aplikácií ReMe. 
 • Objednanie prezentácie ReMe na zvolenú tému pre organizácie a skupiny záujemcov.
 •  

  Témy podporných aktivít 

 • ReMe a kritická komunikácia
 • ReMe a spätná väzba v sociálnych procesoch
 • ReMe ako nástroj reflexnej analýzy SWOT
 • Tvorba a programovanie aplikácií Reme 
 •  

  Informácie a kontakty:

  Peter Jahn, tel.: 0905/425821

  E-mail: peter.jahn@mba-strategy.sk

   

   

  O publikácii


  Komunikácia