Spoločenská hodnota

a spoločenská fikcia

 

Spoločenská hodnota, alebo významnosť, by mala vychádzať z celkového prínosu jednotlivca pre spoločnosť. Pokúsme sa vnímať našu spoločnosť, ku ktorej patríme, ako obrovskú vesmírnu kozmickú loď. Platí, že sme pasažiermi tejto lodi. Máme na nej obmedzené množstvo vody, vzduchu, potravín a ostatných primárnych a sekundárnych zdrojov. Každý pasažier má na lodi rovnaké práva a povinností. Tie musí dodržiavať a plniť. Ich nerešpektovanie naruší rovnováhu, ktorá zaručuje trvalo udržateľný stav vo vnútri tohto kozmického plavidla. Súbor zásad a pravidiel, ktoré zaručujú stabilitu, sme sústredili do 14 systémových celkov. Ich okamžitý stav, a následný vývoj, rozhoduje o prežití pasažierov. Rozhoduje o splnení misie.

 

Určenie spoločenskej hodnoty

Ak z pohľadu predloženej fikcie vyhodnotíme celkový prínos jednotlivca na plnení misie, získame jeho skutočnú spoločenskú hodnotu. Určiť ju je jednoduché. Stačí zoznámiť sa so základnými pricípmi reflexného hodnotenia  vstupných a výstupných premennými, ktoré budú tvoriť predmet hodnotenia. Takáto kvalitatívna informácia dá jednoznačnú odpoveď na to, prečo je hodnotená osoba pre našu spoločnosť prospešná a či vôbecprospešná je!

 

V prípade potreby využite niektorý z kontaktov: 

E-mail: mba-strategy@mba-strategy.sk

Telefón: 0905 425 821