Vánok tvojej duši

Milý priateľ, vážený čitateľ,

webové vzdanie zbierky „Vánok tvojej duši“ je nepredajná publikácia, ktorú bez súhlasu autorov, alebo vydavateľstva, nie je možné šíriť, publikovať alebo využívať jej časti v akejkoľvek forme pre iný účel než je zoznámenie sa s jej obsahom. Nerešpektovanie tejto skutočnosti je považované za nedovolený zásah do autorských práv vlastníkov diela, ktoré sú upravené zákonom č.185/2015 Z. z.

     Pre takúto formu prezentácie sme sa rozhodli preto, že na vydanie tlačenej verzie diela v želanom prevedení, forme a kvalite nemáme dostatok finančných prostriedkov. Ale chceme, aby dielo sa dostalo ku každému kto oň májú záujem. Pre tých, ktorí sú ochotní vydanie diela podporiť, a majú záujem o vlastnenie jeho hmotnej kópie, si ho môžu objednať formou nezáväznej objednávky prostredníctvom našej e-adresy. Ďakujeme vám i za to, že máte záujem zoznámiť sa a spozbať naše myšlienky. 

Danka&Peter

 

Tu si dielo môžete stiahnuť pre  pre vašu potrebu: 

"VÁNOK TVOJEJ DUŠI"

 

 

Viac informácii


Objednávka


O diele