Vánok tvojej duši

Milý priateľ, vážený čitateľ,

webové vydanie zbierky „Vánok tvojej duši“ je nepredajná publikácia. Tú bez súhlasu autorov, alebo vydavateľstva, nie je možné šíriť, publikovať, alebo využívať jej časti v akejkoľvek forme pre iný účel, než je zoznámenie sa s jej obsahom. Nerešpektovanie tejto skutočnosti je považované za nedovolený zásah do autorských práv vlastníkov diela. Tie sú upravené zákonom č.185/2015 Z. z.
Túto formu prezentácie ponúkame preto, že na vydanie tlačenej verzie diela: v želanom prevedení; forme; a kvalite; nemáme dostatok finančných prostriedkov, ale chceme, aby dielo sa dostalo ku každému kto oň má záujem. Tí, ktorí máte záujem vydanie diela podporiť, alebo máte záujem vlastniť jeho tlačenú formu, môžete si ho objednať formou nezáväznej objednávky prostredníctvom našej e-adresy (peter.jahn@mba.strategy.sk).

 Danka&Peter

 

Tu si dielo môžeš stiahnuť pre svoju osobnú potrebu:

>VÁNOK TVOJEJ DUŠI<

 

 

Viac informácii


Objednávka


O diele