O NÁS

Vítame vás na portáli

Kritického myslenia.

  

Kritické myslenie - proces, ktorého výsledkom je starostlivé a premyslené rozhodnutie o tom, či nejaké tvrdenie prijmeme, odmietneme, alebo či sa pre nedostatok poznania o ňom rozhodnutia zriekneme. Rozhodnutie sprevádza argumentácia a ohodnotenie stupňa istoty, s ktorým sme k takémuto rozhodnutiu dospeli.

 

Naše aktivity, ktore môžu upútať vašu pozornosť, sú sústredené do nasledovných oblastí:

 • Podpora, spolupráca, publikačné aktivity (tím STRATEGY)
 • Lektory,  prednášatelia, konferencie (tím ReMe)
 • Kurzy, školenia a semináre (Vzdelávanie)
 • Technické a administratívne zabezpečenie (Služby)
 • Kontakty:

  telefón: 0905-42-58-21

  e-mail: mba-strategy@mba-strategy.sk

   

  Aktuálna ponuka:

   Prvá konzultácia  - pre záujemcov o korešpondenčný kurz 

   UAreme (vstupné nastavenie voľby), voľne širiteľná aplikácia

   Zdvorilosť a etiketa. Voľne šíriteľná elektronická publikácia 

   ITB reme (podporný balíček samoštúdia)