O publikácii

 Reflexná Metóda 

a manuál reflexnej analýzy SWOT

 

Publikácia predstavuje návod, ako zaviesť do praxe hodnotenie kvality komunikácie a iných spoločenských procesov na základe štandardu Reme. Použitie štandardu je omnoho širšie. Prípadové štúdie z praxe, v záverečnej časti publikácie, to dokazujú. Úvodná časť ponúka možnosť využiť nástroje RAswot a RAreme  v osobnom procese poznávania neznámeho. Prakticky si to môže záujemca odskúšať pomocou reflexného analyzátora (RAswot ) alebo  pomocou intuitívneho tréningového balíčka (ITBreme ).

  

Autori: Peter Jahn, Pavol Šimkovič, Radomír Brtáň, Lenka Theodoulides.

Vydavateľ: Wolters Kluwer, Bratislava

Tlač:  2016 (náklad 400 ks)

Väzba: mäká

ISBN: 978-80-8168-470-8

Cena:  21,- €

 

Publikáciu, v prípade záujmu, získate u nášho zmluvného distribútora: www.swiss-slovaktourism Publikácia plne nahradzuje vysokoškolskú učebnicu autorov: Lenka Theodoulides, Peter Jahn: Reflexná metóda ako nástroj učenia sa v organizáciách; Bratislava 5/2013, Iura Edition spol s r.o., ISBN: 978-80-8078-581-9.

 

Obsah publikácie Reflexná metóda

 • Metodická príručka
 • ReMe a teoretické minimum
 • Prípadové štúdie z praxe
 •  

  Informácie a kontakty:

  Peter Jahn, tel.: 0905/425821

  E-mail: peter.jahn@mba-strategy.sk

   

   

  Individuálny kurz


  O publikácii


  Komunikácia