UA reme, analyzátor voľby

 

 

 

UA-reme je voľne šíriteľná počítačová aplikácia - nástroj, vytvorená na báze tabuľkového procesora EXCEL.  Preto pre prácu s ňou je potrebná základná znalosť práce s PC a s programovým balíkom OFFICE.

 

 

 

Návod na použitie aplikácie UA-reme

 

Aplikácia UA-reme je voľne dostupná v prostredí www. Postačuje zadať vo vyhľadávači text: Analyzátor Reme. Je to darček všetkým občanom, ktorí chcú so svojím okolím komunikovať korektne, kriticky, bez emócií. Občanom, ktorí svoje rozhodnutie vyslovia na základe dostatočného uváženia, poznania súvislostí a presvedčivej argumentácie. Nástroj UA-reme je len prostriedkom, ktorý tieto skutočnosti vyhodnotí a umožní vzájomne porovnať viac protichodných výstupov. Inou možnosťou je sledovanie správania prijatého rozhodnutia v rôznych časových úsekoch. Analyzátor správanie vyhodnotí a ponúkne niekoľko výstupov, ktoré jednoznačne informujú o tom, či prijaté rozhodnutie naplnilo nastavené očakávania. Vyskúšajte si to! Tu je jednoduchý návod:

 

1. Krok - nastavenie procesu 

 • Zvolte si proces,ktorý chete analyzovať (napríklad: potreba ísť na nákup do supermarketu);
 • Uveďte aspoň šesť dôvodov, ktoré sú významné a majú vplyv na vaše rozhodnutie (napr. deti, manželka, akcie, peniaze, vzdialenosť, auto); 
 • Zoraďte zvolené dôvody, podľa vami pociťovanej dôležitosti, a priraďte im váhu od 1 do 6 (hodnotu vnímajte z dlhodobého pohľadu);
 • Do vášho PC si nahrajte aplikáciu UAreme a otvorte ju!
 •  

   2. Krok - nastavenie analyzátora (aplikácie)

  Aplikácia, ktorú ste si nahrali, je pripravená pre analýzu personálnej spôsobilosti jednej alebo viacerých osôb. Pre našu potrebu ju musíme vyčistiť. Zmazať všetky nastaviteľné položky a nahradiť ich tymi, ktoré sú významné pre ohodnotenie nášho procesu.Týka sa to jeho siedmich častí:

  anázvu aktivity - alebo sledovaného procesu (nákup v supermarkete);

  brozpätia hodnotenia (ľubovoľné celé nerovnaké čísla odporučame od 0 do 10);

  c. názvov hodnotených vplyvov alebo sledovaného dôvodu (deti, manželka, akcie, peniaze, vzdialenosť, auto);

  dváhy– sily vplyvu (voliteľná hodnota v rozpätí 1 až 10, u nás 1-6. Najsilnejší vplyv = 10); 

  e. označenia procesu alebo aktivity (ľubovoľný text, zobrazí sa len 9 znakov u nás napr. dátum nákupu); 

  fhodnoty stavu vplyvu  v danom okamžiku - u nási sledovanému dňu (celé číslo zo zvoleného rozpätia v bode 2); 

  gnastavenia hranice akceptovaných očakávaní (celé číslo zo zvoleného rozpätia v bode 2).

   

   3. Krok - vyhodnotenie nastaveného procesu 

  V spodnej časti analyzátora najdete okamžité vyhodnotenie vami nastavehého procesu.  

  a.  Vo forme číselných radov, ktoré zobrazujú: 

  • počet dosiahnutých hodnotiacich bodov (HB) u sledovaných subjektov; 
  • prepočítaný stav HB na ° Re (v tejto aplikácii ° Re = prepočtu na %); 
  • prepočítanú hranicu nastavených očakávaní na ° Re (= %).

  b.  Vo forme trajektórie, ktorej priebeh je porovnávaný s nastavenou hranicou požadovaného správania alebo očakávania.
  c.  Vo forme stavového grafu, ktorý je reflexiou na dosiahnutú hodnotu bodového ohodnotenia jednotlivých subjektov.
   

  Zaznamenaný a získaný obsah analýzy je možné vytlačiť. Výstup v tlačenej forme obsahuje údaj o aktuálnom dni vytlačenej analýzy. Pretože prístup do obslužnej (programovej) časti analyzátora je blokovaný, obsah vytlačeného formulára ku konkrétnemu dátumu nie je možné zmeniť. Preto je takýto výstup vhodný ako podklad pre archivovanie údajov v sledovanom období. 

  Zopakovanie procesu pre iné obdobie  alebo vo vzťahu k iným osobám vám umožní rozšíriť základ vašich analýz. Aplikácia je intuitívna. Aj neznalý používateľ sa dopracuje k cieľu použitím krokov pokus / omyl. Chybný krok je okamžite signalizovaný červeným podfarbením bunky, do ktorej boli zaznamenané chybné údaje. Výskyt chybného údaju v stĺpci voliteľných buniek signalizuje podfarbenie a text chybná hodnota v kontrolnom riadku analyzátora. Ten sa nachádza v jeho spodnej časti. Pod ním sú k dispozícii výstupy, ktoré odrážajú správanie sledovaného systému alebo aktivity. Analyzátor ponúka tri možnosti rovnocenného vyhodnotenia:

    

  Univerzálnosť použitia prezentovaného nástroja

  Aplikácia v prezentovanej forme je nastavená pre výber strany / hnutia podľa kritérií, ktoré sú občanovi – voličovi najbližšia. Umožňuje porovnávať až 25 prejavov u piatich subjektov. Základné nastavenie je možné meniť. Vymazaním (vynulovaním) všetkých voliteľných údajov prejde analyzátor do nulového stavu. Aplikácia zostane bez ducha (bez života). To, že je pripravená „žiť“, signalizuje červené políčko v poli Nastavenie rozpätia bodového hodnotenia. K akému procesu alebo aktivite aplikáciu po oživení použijeme, záleží len od používateľa. Od subjektu, ktorý vloží doňho svoje know how. Potom pomôcka môže slúžiť na analyzovanie rôznych aktivít.  Napríklad správania konkrétnej osoby v určitom čase; sledovanie stavu produkcie; plnenie požiadaviek zákazníkov, ... Viac o možnostiach použitia nástrojov, ktoré sú predmetom ReMe (reflexnej metódy), nájde záujemca v publikácii Reflexná metóda a manuál reflexnej analýzy SWOT.

     

   

  pracovná verzia aplikácie

  UA reme na stiahnutie aj >TU< 

   

  Spoločenská hodnota


  UA reme, analyzátor voľby